Dienas grafiks


Ierašanās bērnudārzā

7:00 - 9:00

Brokastis

9:00 - 9:30

Izglītojošie pasākumi (rotaļnodarbības, pastaiga)

9:30 - 12:00

Pusdienas

12:00 - 13:00

Diendusa

13:00 - 15:30

Launags

15:30 - 16:00

Nodarbības un brīvās rotaļas, pastaiga

16:00 - 19:00