Mācību maksa

Par 2021./2022. mācību gadu

SiA "Mīlulis" sadarbojas ar vairākām pašvaldībām, tādēļ ikmēnēša mācību maksa un ēdināšana tiek atrunāta individuāli līgumā. 

Lai precizētu pašvaldības, kurā deklarēts bērns, atbalstu, lūdzam sazināties ar mums.