Pašnovērtējums

Privātā pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja vairāku gadu garumā ir ieguldījusi laiku, darbu un līdzekļus, lai iestāde būtu tāda, kāda tā ir kļuvusi. Darbs komandā ir veicinājis izaugsmi un sniedzis zināšanas un pieredzi. Reizi gadā tiek veikts iestādes pašnovertējums, kurā apzināti sasniegumi un turpmākā attīstība.


Pašnovērtējums par 2021./2022.māc.g.