2023./2024.m.g. uzdevumi

Katru mācību gadu tiek izvirzīti uzdevumi.

Pašnovērtējums

Privātā pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja vairāku gadu garumā ir ieguldījusi laiku, darbu un līdzekļus, lai iestāde būtu tāda, kāda tā ir kļuvusi. Darbs komandā ir veicinājis izaugsmi un sniedzis zināšanas un pieredzi. Reizi gadā tiek veikts iestādes pašnovertējums, kurā apzināti sasniegumi un turpmākā attīstība.


Pašnovērtējuma ziņojums par 2022./2023.māc.g.

Pašnovērtējuma ziņojums